Algemene voorwaarden Mindful Body


Deelname aan de sessies betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Deze voorwaarden zijn geplaatst op: 

www.praktijk-anoukvermeulen.nl

 

Van toepassing is steeds de versie ten tijde van de inschrijving.

 

Kleding:

 

Zorg ervoor dat u soepel zittende kleding aandoet, waarin u zich makkelijk kan bewegen (bijvoorbeeld trainings- of joggingsbroek en een shirt).

 

Afmelden:

 

Als de deelnemer wegens ziekte of een andere activiteit afwezig zal zijn, dan dient hij/ zij dit z.s.m. telefonisch of per mail door te geven. Sessies kunnen één keer per kaart, bij uitzondering en in overleg, ingehaald worden. Restitutie is niet mogelijk

Sessies die door overmacht vanuit Praktijk Anouk Vermeulen, I-Ki , niet kunnen doorgaan worden niet gerestitueerd.

De tarieven genoemd op de website: www.praktijk-anoukvermeulen.nl zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Betaling:

 

De inschrijving is pas definitief als de betaling, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste sessie, is voldaan. Wanneer de deelnemer de betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Praktijk Anouk Vermeulen, I-Ki , zich het recht de deelnemer toegang tot de sessies te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Ongevallen en aansprakelijkheid:

 

Praktijk Anouk Vermeulen, I-Ki, is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van Mindful Body tot de mogelijkheden behoort. Mindful Body  is geen therapie of geneeswijze, het vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 

Praktijk Anouk Vermeulen, I-Ki,  stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van eigendommen van de deelnemers. 

Vragen en/of opmerkingen:

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan verneemt Praktijk Anouk Vermeulen, I-Ki, dit graag van u