Sta in je kracht


Een weerbaarheidstraining met aandacht voor sociale vaardigheden, die gebaseerd is op Oosterse en Westerse filosofieën. Deze training is voor kinderen en jongeren die hun weg zoeken om zich staande te houden in een veeleisende maatschappij die voortdurend in beweging is.

 

Het is voor deze kinderen niet altijd gemakkelijk om hun plaats te vinden. Dit kan leiden tot leerproblemen en gedragsveranderingen die dikwijls voortkomen uit een gebrek aan eigenwaarde/ zelfvertrouwen. Het kind van deze tijd ondervindt steeds meer problemen t.a.v. de huidige overprikkeling van de maatschappij.

 

Gevoelige kinderen ervaren moeilijkheden met het verwerken en reguleren van prikkels in hun lichaam. De hoeveelheid aan prikkels en de complexiteit ervan kunnen niet enkel meer mentaal worden gestructureerd en verwerkt.

 

In deze training mogen kinderen in groepsverband ervaren en ontdekken waar hun eigen innerlijke kracht zit. Hierbij spelen we ook in op de persoonlijke behoeften en wensen van het individuele kind.

 

Aan de hand van verschillende methodieken ( o.a. mindfulness, diverse ademhalingstechnieken, focusoefeningen, IRT technieken, vertrouwensspellen met helpende gedachten, en creatieve verwerkingsopdrachten) krijgen de kinderen handvatten aangereikt om zich krachtig, zelfbewust, weerbaar en zelfverzekerd te voelen, waarbij ze bewust worden van hun eigen kwaliteiten.

Met andere woorden, het kind leert zijn kracht ervaren en op een positieve manier in te zetten en te hanteren. Hierbij wordt uitgegaan van de innerlijke kracht van het kind.

 

Inhoud van de training

 

De training bestaat uit acht sessies van 2 uur. Tussen de sessies zit steeds een verankeringstijd van 2 weken, zodat het kind de ruimte krijgt om aan de slag te gaan met zijn ervaringen uit de training.

 

Het toepassen van hetgeen dat aangeboden is in de trainingen en hiermee aan de slag gaan in het dagelijkse leven, is belangrijk voor het verankeren van het proces van het kind. Hiermee willen we bereiken dat het kind niet alleen tijdelijk succes ervaart of zich alleen goed voelt tijdens de training, maar dat het kind op alle niveaus kan ontwikkelen en zich goed voelt.

 

De STA IN JE KRACHT training biedt op een sensitieve manier deze mogelijkheid tot ontwikkeling voor het kind. Hierbij vinden wij het zeer belangrijk dat zowel de ouders als de school van het kind betrokken worden in het proces.

 

Dit zijn de mensen en plekken waar het kind het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt. De betrokkenheid van ouders en school zijn van groot belang, om het kind op een positieve manier te ondersteunen tijdens én na deze training.

 

Daarom leggen wij de persoonlijke ontwikkelingen van het kind vast in een portfolio. Hierdoor zijn de ontwikkelingen van het kind en hetgeen dat aangeleerd is in de training te volgen voor ouders en school, zodat verankering kan plaatsvinden. In overleg met ouders wordt bepaald welke informatie over de persoonlijke ontwikkeling van het kind naar school gaat.

 

Training voor kinderen en jongeren die in groepsverband leren ervaren en ontdekken waar hun eigen innerlijke kracht zit. Hierbij spelen we ook in op de persoonlijke behoeften en wensen van het individuele kind. Aan de hand van verschillende methodieken.

 

Voor wie?

 

Kinderen die:

 • hooggevoelig zijn
 • hoogbegaafd zijn
 • intern gericht zijn (autistiform gedrag)
 • extern gericht zijn ( te veel op de ander)
 • Expressief en ongecontroleerd hun gevoelens uiten, bijv. heel druk of heel snel boos ( agressief)/ verdrietig zijn
 • geen nee durven zeggen
 • gepest worden of zelf pesten
 • weinig zelfvertrouwen of eigenwaarde hebben
 • niet lekker in hun vel zitten
 • moeilijkheden ervaren met sociale contacten
 • faalangstig zijn

Voor jongeren die: 

 

 • moeilijkheden ervaren met hun eigen identiteit
 • moeilijk bij zichzelf kunnen/ durven blijven
 • intern gericht zijn ( autistiform gedrag), extern gericht zijn ( te veel gericht op de ander)
 • die boos (agressief) verdrietig zijn
 • gepest worden of zelf pesten
 • weinig zelfvertrouwen of eigenwaarde hebben

 

Dit zijn eventuele richtlijnen. Vanuit onze persoonlijke intentie willen we niet te veel kaderen of stempelen. Als de ouder het gevoel heeft dat er "iets" niet helemaal lekker zit met het kind of gewoon het gevoel heeft er goed aan te doen om het kind te laten deelnemen aan deze training, dan is het kind van harte welkom.