Algemene informatie


Een bekende uitspraak luidt:  "Verandering is de enige constante in deze wereld".  En zelfs verandering is niet constant,  want het tempo waarin onze samenleving verandert, neemt alleen nog maar toe.

 

We willen graag geloven dat het leven maakbaar is, als we maar weten wat we willen en hard genoeg werken. Soms is dat ook zo. Maar de realiteit laat zien dat het leven vaak weerbarstiger is dan we zouden willen.

 

De grote vraag is: Hoe ga ik er mee om?

Vergroot je flexibiliteit door meer inzicht te krijgen in je valkuilen en je functioneren. Bewustzijnsontwikkeling heeft namelijk niets te maken met het verkrijgen of vinden van pasklare antwoorden en oplossingen.  Maar met de houding die we aannemen ten opzichte van onszelf. 

 

Hoe we dat gaan doen in de coaching hangt af van wat jij wilt bereiken. Samen onderzoeken we wat jou drijft in het leven en wat je weghoudt van je doelen en dromen. 

 

Mijn werkwijze is gebaseerd op een combinatie van Oosterse en Westerse filosofieën/methodieken.  De balans tussen lichaam en geest staat hierin centraal, met als gevolg dat de veerkracht van volwassenen en jeugdigen wordt versterkt.