Pedagogische begeleiding


In de pedagogische begeleiding help ik kinderen (en hun ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulpvraag kan gericht zijn op het gedrag,  de opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Ik begeleid het kind/jongere naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten zodat er een positieve verandering plaatsvindt.

 

Voor wie is pedagogische begeleiding ?

 

Kinderen van 7 tot 18 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken bij het omgaan met:

  • Jezelf accepteren zoals je bent en het waarderen daarvan
  • Het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten en talenten
  • Emoties en gevoelens zoals angsten, boosheid of verdriet
  • hoog sensitiviteit (wetenschappelijk aangetoond persoonlijksheidskenmerk)
  • Andere kinderen m.b.t. samenspelen, pesten, sociale druk, enz.
  • Bijzondere gebeurtenissen als overlijden, scheidingen of ziekte
  • AD(H)D, ASS, ODD, OCD enz.

 

Ik ben aangesloten als jeugd- en gezinsprofessional  bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd (nr: 110006902)