Kindercoaching / begeleiding


Kindercoaching is het begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulpvraag kan gericht zijn op het gedrag, De opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kindercoaching is vooral oplossingsgericht. Een kindercoach begeleidt het kind naar het ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten zodat er een positieve verandering plaatsvindt.

 

Voor wie is kindercoaching?

 

Kinderen van 7 tot 18 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken bij het omgaan met:

  • Jezelf accepteren zoals je bent en het waarderen daarvan
  • Het ontdekken en ontplooien van je kwaliteiten en talenten
  • Emoties en gevoelens zoals angsten, boosheid of verdriet
  • hoogsensitiviteit ( wetenschappelijk aangetoond persoonlijkskenmerk)
  • Andere kinderen m.b.t. samenspelen, pesten, sociale druk, enz.
  • Bijzondere gebeurtenissen als overlijden, scheidingen of ziekte
  • AD(H)D, ASS, ODD, OCD enz.

 

In de coaching wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en methodieken.

 

Ik ben aangesloten als jeugd- en gezinsprofessional  bij SKJ Kwaliteitsregister Jeugd (nr: 110006902)